28
Přejít na obsah
Celní programy Admija

SW APLIKACE

CelSA - Celní Systém Admija
komplex sw modulů a samostatně použitelných aplikací pro elektronické celní řízení, ekonomické režimy, výrobu, normování, uskladňování, monitoring a intrastat; e-podání dokladů/zpráv tj. elektronickou výměnu dat definovanými scénáři obousměrné komunikace

ELEKTRONICKÉ CELNÍ ŘÍZENÍ


Dovoz - AIS, ICS                                     
Vývoz - ECS                        
Tranzit - NCTS
Přeprava - CIM, CMR, NL
Statistika - INTRASTAT

Aplikace Celsa®Win - elektronické celní řízení ve zjednodušených postupech. Certifikováno GŘC

Komfortní zpracování svazku dokladů a návazných dokumentů nebo jednotlivých typů dokladů celního řízení, přepravních a daňových dokladů, statistických hlášení a dalších cílených na e-podání ve zjednodušených a havarijních procesech elektronického celního řízení včetně mnoha podpůrných modulů a přenosů dat celním úřadům a obchodním partnerům.
Sw aplikace a moduly pro Českou republiku
(dříve pro Československo) jsou produkovány od roku 1990.
Sw aplikace pro Slovensko ve speciálním sw provedení včetně zahrnuté legislativy jsou tvořeny s prodlevou od roku 1990 a dokonale obsluhují celní řízení SR.
Základní platforma CelsaWin spolupracuje přes interní interface se všemi dalšími programy a rozšiřujícími moduly IS Admija.


NCTS, tranzitní systém - app nebo modul k programu Celsa®Win Certifikováno GŘC
Ve spolupráci s GŘC vyvíjený produkt pro Nový komputerizovaný tranzitní systém tranzitu zboží evropského společenství. Interaktivní elektronická výměna zpráv prostřednictvím app AcommPort nebo VAN operátorů. Certifikováno GŘC.
E-Vývoz - app nebo modul k programu Celsa®Win Certifikováno GŘC
Elektronické vývozní doklady v systému e-Customs ČR/EU. Vyhotovení dokladů editací nebo generováním z načtených podkladů z externích IS, elektronická výměna dat s celní správou ČR podmíněná scénáři komunikace.
E-Dovoz – app nebo modul k programu Celsa®Win Certifikováno GŘC
Elektronické dovozní doklady v systému e-Customs ČR/EU. Vyhotovení dokladů editací nebo generováním z načtených podkladů z externích IS, elektronická výměna dat s celní správou ČR podmíněná novými scénáři komunikace s platností od 4.Q 2010.
ZCP, zjednodušené celní postupy - app nebo modul k programu Celsa®Win
Realizace zjednodušených postupů celního řízení ve spolupráci s ostatními moduly celního systému Admija a automatizaci vyhotovení celních dokumentů. ZPCŘ lze realizovat jak při dovozu, tak i vývozu zboží a režimů s ekonomickým účinkem. Vše je podporováno tiskovými výstupy a elektronickými přenosy k celní správě v celém rozsahu definovaných přenosových vět.
IntraStat, statistická hlášení - modul k programu Celsa®Win.
Navádění elektronických podkladů nebo ruční pořízení pro generování finálního měsíčního hlášení sw Celsa®WinintraStat. Předání modulem AdmPVS na PVS. Příjem zpráv od PVS. Alternativa předání systému IDES. Také načtení, konverze zprávy systému IDES a předání na PVS.
AcommPort - komunikace s celní správou
Komunikační klient pro bezplatnou datovou výměnu s celní správou ČR. E-podání dokumentů v systému ECŘ - elektronického celního řízení. Alternativa placené komunikace prostřednictvím VAN operátorů.
AdmMail, e-Mailing
Automatické odesílání e-mailových zpráv jejichž obsahem je libovolný text a přílohou podepsaná, rozšifrovaná, čitelná zpráva scénářů komunikace s celní správou.  
Nastavení jedné, více emailových adres, na které mají zprávy odcházet
Lze nastavit Předmět zprávy, pro skupiny zpráv
Lze nastavit, které zprávy, kterému příjemci mají být odeslány
Konfigurace je snadná a měla byste ji zvládnout sama popř. s naší podporou
Provoz - zprávy jsou odesílány automaticky přímo příjemci, po přijetí příslušné zprávy od celní správy
Ověření odeslání: přidejte svoji e-mailovou adresu a odesílané zprávy budou doručovány do Vaší poštovní schránky (v případě definovaného filtru, přímo do složky Vašeho poštovního klienta).
*NEW update*

ZCD, zajištění celního dluhu - modul k programu Celsa®Win
Propracovaný produkt automatického vedení evidence zajištění celního dluhu při povolení nezajišťovat celní dluh nad doklady sw CelSA - celního systému Admija anebo samostatně.
Aplikovatelnost na pobočkách/ústředí společnosti, na CÚ pro lokální užití nebo sběr globální evidence s automatickým načítáním libovolného počtu firem, bankovních účtů, referenčních částek, typů dokladů; kontroly stanovených limitů referenčních částek atd.
Podklady fakturace
- modul k programu Celsa®Win
Podle zadaných kritérií a podle definovaného ceníku automaticky generované podklady pro fakturaci podnikových systémů za služby spojené s vyhotovením celních deklarací.
Daňové doklady
- modul k programu Celsa®Win
Evidence a vytváření daňových dokladů při platbě v hotovosti nebo faktur včetně možnosti tisku jednotlivých dokladů i souhrnných finančních sestav.
Daňový sklad
- modul k programu Celsa®Win
Nový modul se speciálními funkcemi pro systém e-DOVOZ; editace s kontrolou pravidel, předkládání dat pro monitoring celními úřady podle scénářů komunikace, záloha obnova dat atd. Platnost od 05/2010.
Peněžní deník
- modul k programu Celsa®Win
Vedení evidence Peněžního deníku. Deník je možno vést v různých národních měnách. Pro každou měnu je možno vytisknout samostatnou souhrnnou sestavu.
Pokladna, Pokladní kniha
- modul k programu Celsa®Win
Vedení evidence Pokladní knihy, příjmů a výdajů pokladny v hotovosti v různých národních měnách s náhledy stavů a výstupem tiskových sestav
.
Kurzovní líst
ek - modul k programu Celsa®Win
Konfiguračně nastavitelná  automatická denní aktualizace kurzovního lístku ze stránek celní správy
.
E-Kombajn
– univerzální nástroj pro všechny aplikace.
Podpora komunikace, sběru dat mezi jednotlivými firemními pracovišti ve spolupráci s MS Outlook Expres. Zpracovává, eviduje a odesílá celé e-mailové zprávy, dokáže pracovat s přílohou e-mailové zprávy. Součástí aplikace je i počítadlo a tarifikace přenesených dat a počtu zpráv.

Komunikátor v.1
Přenosový modul zpráv podle scénářů komunikace s celní správou; e-podání  šifrovaných a podepsaných zpráv s platností od 1.1.2010.

Komunikátor v.2
Přenosový modul zpráv podle scénářů komunikace s celní správou; vyšší úroveň zabezpečení e-podání  šifrovaných a podepsaných zpráv s platností od 09/2010, povinně od 1.1.2011.


EcoForm - app nebo modul tisku k programu Celsa®Win
Parametrický, plně grafický barevný nebo černobílý tisk dokladů na běžný kancelářský papír s možností vypnutí tisku formuláře a grafické výplně dokladu veškerých dokumentů, předtisk grafických formulářů, dotisk údajů do předtištěných formulářů potřebných pro písemnou, papírovou komunikaci s pracovišti celní správy – např. v případech havarijních postupů
Sazebník, ČAAIT, Tarif, Taric, ABCD třídění - app nebo modul k programu Celsa®Win, Celsklad®Win
Pomůcka pro zatřiďování, vyhledávání a zařazování podle čísla nebo abecední v sazebníku a další. Obsahuje možnost interaktivního získávání informací o vybrané nomenklatuře zboží. On line komunikací s web doménou celní správy je možno ověřit, zda pro vybranou komoditu není potřeba uvádět zboží dvojího použití.

Legislativa - zákony a vyhlášky - modul k programu Celsa®Win

Napomáhá deklarantům orientaci ve změnách celní legislativy. Obsahuje aktuální znění zákonů a vyhlášek týkajících se celní a daňové problematiky
Transformace dokladů - modul k programu Celsa®Win
Funkce transformace nad doklady jednotlivých typů v doklady jiného typu, např. transformace dokladu e-Vývoz do NCTS, CIM do JSD a další. Položky dokladu, údaje, proměnné původně zavedené do transformovaného dokladu se navedou do odpovídajících pozic cílového dokladu.

Konverze formátů dat
Převod importovaných a exportovaných datových formátů externích IS do / z formátu celního systému Admija; zasílání stavových informací a informací o produkci manažerům firem do zahraničí.

Záloha a obnova dokladů - modul k programu Celsa®Win
Záloha a obnova jednotlivých vybraných dokladů ze svazku, číselníků, seznamů nebo záznamů z vybraného číselníku, seznamu. Selektivní záloha nebo obnova vybraných svazků celních dokladů.
Záloha a obnova dat volitelných datových úložišť.

Zamezení podvodného obohacení
Konfiguračně nastavitelné zamezení obohacení obsluhy programu na úkor firmy neoprávněným vyhotovením dokladů a inkasem v hotovosti. Náhledy a kontrolní výstupy, statistika pro manažery s administrátorským oprávněním přístupu.

Přehledy, rejstříky
Výstupy pro manažery, statistiky, kontrolory; klienty. Libovolné výstupní formáty.

*Depozita

Modul poplatný své době (1997).
Dovozní depozita - dovozce musí uložit neúročně určité % z ceny zboží na 30, 60 nebo 90 dnů do banky - částka, která musí být při dovozu složena ve stanovené výši na stanovenou dobu bezúročně (po uplynutí stanovené lhůty je vrácena)
Evidence seznamu dokladů depozit skládaných u peněžních ústavů. Použití dokladů. Sumarizace vícečetného použití dokladu. Zůstatek použitého dokladu. Hlídání doby vracení. Odpisy dokladu peněžního ústavu.
Poskytnutí celkového obrazu o ukládaných, složených a navracených úhradách depozita za časové období, u všech zpracovaných dokladů a podle mnoha dalších kritérií s možností variabilních výstupů.

A další

Více dalších pluginů a mnohem více funkcí

Linka separator
Copyright © Admija 1990 - 2018
Admija
Návrat na obsah