Přejít na obsah

Pilotní projekt SEAP/COMIN
MF ČR GŘC - Admija

AcommPort komunikační klient *ECR
*Elektronické Celní Řízení CŘ

Výměna dat sw AcoMMPort - rozhraní COMIN celní správy
deklarant - ECR brána celní správy ČR

E-podání dokladů bez paušálních poplatků v systémech
 • e-Dovoz (AIS, ICS),
 • e-Vývoz (ECS),
 • NCTS schválený příjemce/odesílatel, Dočasný sklad, (Intrastat).
Alternativa VAN.
Pořízení licence viz Ceny.
INTEGRACE
s libovolnými
celními programy,
ekonomickými systémy
IT systémy
snadná a jednoduchá


Certifikováno MF ČR, GŘC
Po pilotním ověřovacím provozu ve spolupráci s GŘC, MF ČR jsme jako jediní úspěšně prošli procesem certifikace kompatibility se systémem celní správy, a to SEAP (Single Electronics Access Point).
Od tohoto okamžiku máte možnost modul ACOMMPORT nasadit za zaváděcí cenu.

Automaticky Vám v roce 2016 zpřístupníme bezplatný upgrade s rozšířenou funkcionalitou.
Bližší informace budou nadále dostupné zde nebo jako vždy formou Avíza.

SW AcommPort lze jednoduše provozovat jako
1. integrovaná součást celního systému Celsa nebo jiného IS/ERP systému
2. samostatný sw spolupracující s libovolným celním programem nebo IS
3. službu operačního systému
4. službu OS Windows provozovanou s definovaným uživatelem
SEAP
Single Electronic Access Point
projekt EU
___________________

CERTIFIKOVÁNO

CELNÍ SPRÁVA
České republiky

KOUPIT AcommPort

jako sw program, modul, službu OS

Admija CZ
Tel. 596512042, 596523429
GSM 602517666, 602713795
MANUÁL ZAVEDENÍ

popis instalace, nastavení a použití

popis instalace a konfigurace
komunikačního klienta pro provoz
s libovolným celním stémem
MANUÁL KOMUNIKACE

nastavení a provoz s sw Celsa

naučíme Vás jak jednoduše
v rámci ECŘ komunikovat
s celní správou České republiky
Web stránky https://acommport.cz popř. https://myseap.com poskytují informace o
Nastavení komunikačního klienta AcommPort
Nastavení e-podání komunikačním klientem AcommPort
Konfigurace SEAP a sw programu Celsa celního IS CelSA
Zdarma kompletní manuál instalace, nastavení a zahájení komunikace s celní správou ČR
HISTORIE
AcoMMPort verze 1.1.1 2014/2015, ECR obálka 2.0
AcoMMPort verze 3.1.6 05.11.2015, ECR obálka 2.0
AcoMMPort verze 6.3.8
od 25.04.2016 implementována ECR obálka 3.0
od 08.11.2016 paralelní komunikace s ECR bránou CS ECR obálkou 2.0 a 3.0
01.02.2017 povinnost komunikace s ECR bránou CS ECR obálkou 3.0

1. Fáze zavedení
Testování BEZPLATNÉ komunikace s celní správou ČR
Jak na přenosy zpráv dokladů celního řízení celní správě ČR bez nutnosti hrazení poplatků za elektronickou komunikaci.
Ověřování provozu a zjišťování úskalí.

Poznámka
Certifikovaná elektronická komunikace celního IS Admija - celní správa SR v lokalizaci pro Slovensko je zajišťována komunikačním klientem poskytovaným celní správou SR.
Schema AsommPort/SEAP
Základní informace
Zahájení testů po oslovení celní správou ČR: 10/2014
Uvedení do ostrého provozu: 12/2014
Postupné dobrovolné připojování pilotních pracovišť oslovených a souhlasících klientů

Admija poskytla modifikaci software, konzultace, nasazení a podporu klientům zcela zdarma.

2. Fáze zavedení
Modifikace pro ostrý provoz
Stav v září 2015. Po rozboru a prověření funkčnosti aplikace jsme dospěli k poznatku nutné úpravy, aby mohlo být provozování efektivní.
Na základě námi zjištěných poznatků CS ČR zajistí úpravu. Ve spolupráci bude sw app následně prověřena a na pilotních pracovištích nasazena. Ostatním uživatelům bude nabídnuta zdarma ke stažení.   
3. Fáze provoz
Poznatky z dosavadního provozu
  • Úspora finančních prostředků
  • Bezproblémový provoz s celním systémem Admija
  • Spokojenost uživatelů
  • Analýza provozu a doporučení pro GŘC od Admija pro vyšší funkcionalitu a užitnou hodnotu
  • Integrace do podnikových systémů
elektronizace, automatizace, integrace, implementace
Návrat na obsah