SINCE 1990
Admija
Milan Mitáček
®
Přejít na obsah
CENÍK SLUŽEB ČR
CA 20RR- Celoroční aktualizace sw aplikací Admija
Po uhrazení CA poskytujeme podporu a celoroční aktualizaci software, legislativních změn a číselníků.

Smlouva o servisu software
V případě zájmu o zvýšenou servisní podporu a po uzavření smlouvy využíváte za sjednané ceny individuálně nastavený rozsah poskytovaných služeb a výkonů ve stanovených reakčních dobách.

Licence sw programu
Uživatel pořizuje podle počtu zakoupených lokálních licencí produkt pro použití na stejném počtu samostatných pc o jednom uživatelském profilu. V případě síťové verze (jednobodové, terminal server) pořizuje licenci produktu pro příslušný počet síťových uživatelů s maximálně 2 profily/uživatel.
             
Ceník služeb
Jednorázová úhrada za nasazení, zavedení systému v místě instalace, sídla provozovatele je účtována podle skutečně odvedených a protokolárně potvrzených výkonů.
Při současném odběru 2 a více sw aplikací firmy Admija sleva na sw 20%.
Ceny bez DPH.
Copyright © Admija 1990 - 2023
Created by Admija
Integrace s externími IS / SAP aj.
Admija je registrovaná ochranná známka
flag slovakia
flag czech
32
let s Vámi
Návrat na obsah